Rijksmonument

 Rijksmonumenten vragen speciale aandacht

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: ‘beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988’, omdat met rijksmonumenten ook wel eens wordt geduid op monumenten in rijksbezit.

Het in beheer nemen van rijksmonumenten vraagt veel kennis. Deze kennis is bij Van Driel VvE ManagemenT ruim aanwezig.