© VD51-Conflictbemiddeling

We hoeven er geen doekjes om te winden.

De afgelopen jaren kennen we een toename van zogenaamde korte lontjes; van zíj versus wíj en een juridisering in maatschappelijke verhoudingen. Daarnaast is vergaande individualisering een kenmerk van het huidige tijdsgewricht.

Deze maatschappelijke fenomenen vinden uiteraard en niet onverwacht ook hun uitwerking in de onderlinge verhoudingen binnen een VvE.

Juist waar het verenigingsrecht is ingegeven door sámenwerken ontstaat door de vergaande individualisering een spanningsveld waardoor de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijk VvE-zaak onder druk komt te staan.

Sterker, het kan de uitvoering van noodzakelijk gemeenschappelijke onderhoud of andere aan de VvE gerelateerde gemeenschappelijke zaken in de weg staan. Dat daarmee op termijn financieel nadelige consequenties samenhangen is geen verdachte opmerking.

Dat is voor alle betrokkenen maar ook voor het fenomeen VvE als eigenaar van de gemeenschappelijk zaak een somber vooruitzicht.

Van Driel VvE ManagemenT heeft in voorkomende zaken conflictbemiddeling uitgevoerd waardoor de verstandhouding tussen eigenaren sterk verbeterd is en als consequente daarvan tijdens de ledenvergadering een evenwichtige gunning voor gemeenschappelijk onderhoud plaats kon vinden.

Daarnaast bemiddelt Van Driel VvE ManagemenT tussen eigenaren onderling in geval van verschillende inzichten m.b.t. de gemeenschappelijke zaak.

Maak een afspraak met een specialist via de link [Maak een afspraak]