VvE Beheer

Het beheer van de VvE kent veel aspecten.

Van Driel VvE ManagemenT maakt onderhoud inzichtelijk en draagt zorg voor continuïteit in onderhoud en administratie. Groot onderhoud wordt gerealiseerd op basis van werkomschrijvingen, eventuele onderhoudsplannen of bestekken. Uiteraard altijd in overleg met de eigenaren of gedelegeerden van de eigenaren. Buiten de ervaring met renovaties en ander groot onderhoud spreekt het voor zich dat ook de kennis van akten, reglementen van splitsing, subsidies, incasso- en juridische procedures tot de standaard behoren.
Naast het bestuur voor VvE’s, adviseert Van Driel VvE ManagemenT ook woningbouwstichtingen, gemeenten, wijkraden en commerciële kantoren met betrekking tot het bestuur van Verenigingen van Eigenaars.

Wij benadrukken dat Van Driel VvE ManagemenT geen enkele binding  heeft met verzekeraars, makelaars of onderhoudsfirma’s.

Van Driel VvE Management stelt zich naar deze partijen volstrekt onafhankelijk op en kan zo, samen met u, de beste partners voor uw VvE selecteren.
Van Driel VvE ManagemenT werkt met een computersysteem dat specifiek en op maat gesneden is voor de betreffende VvE. Alle afwijkingen in de akten, vergaderbesluiten, eigenaardigheden en afspraken (door de jaren heen) kunnen op die manier naadloos toegevoegd en, indien noodzakelijk, naar de appartementsrechten worden toegerekend.

Van Driel VvE ManagemenT staat u graag terzijde met haar specialisme en deskundigheid!