Opstellen VDOC

VDOC

De ©VDOC bestaat uit;

 • Een opsomming van de volgens de Akte van Splitsing toegewezen bouwdelen in de gemeenschappelijke zaak en in vergadering vastgestelde afwijkingen op de akte.
 • Maximaal 6 foto’s van de gemeenschappelijke zaak
 • Een korte omschrijving van de geconstateerde gebreken aan de gemeenschappelijke zaak ten tijde van de opname.
 • Een weergave van de indicatieve kosten van onderhoud aan de gemeenschappelijke zaak over een periode van 15 jaar uitgaande van het jaartal van opname.

De ©VDOC baseert zich op;

 • Akte van Splitsing (gemeenschappelijke kosten, aan te leveren door eigenaar).
 • Onderhoudshistorie (indien aanwezig)
 • Verslagen van vergaderingen (indien aanwezig)
 • Visuele inspectie door een bouwkundige van maximaal 0,75 uur ter plaatse.

(Bouwdelen moeten toegankelijk zijn)

De ©VDOC Voorwaarden;

 • Het ©VDOC is geen werkomschrijving.
 • Kosten opgenomen in het ©VDOC zijn kosten ten tijde van de opname. Voor de opeenvolgende jaren is een indexering van 2% gehanteerd.
 • Het ©VDOC is te goeder trouw opgesteld.
 • Algemene voorwaarden Van Driel VvE ManagemenT vof.
 • Aan het ©VDOC kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor wie is de ©VDOC bedoeld?

 • Voor VvE splitsingen van 2, 3, 4, 5 of 6 appartementsrechten.
 • Voor de eigenaar die m.b.t. aankoop en verkoop een onderhoudsplan moet leveren.

Levering ©VDOC;

 • Binnen vijf werkdagen.

(onder voorbehoud medewerking eigenaren)

Van Driel VvE ManagemenT kan dit voor u verzorgen!

Neem contact op met Van Driel VvE ManagemenT.