Privacybeleid

Privacy verklaring Van Driel VvE ManagemenT vof

Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Van Driel VvE ManagemenT vof, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27172206. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Van Driel VvE ManagemenT vof.

Van Driel VvE ManagemenT vof respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Van Driel VvE Management vof. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Driel VvE Management vof niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Van Driel VvE ManagemenT vof, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van ons kantoor en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Van Driel VvE ManagemenT vof worden gebruikt om u te informeren over VvE-diensten en informatie die van belang is voor VvE’s. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Van Driel VvE ManagemenT vof. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Van Driel VvE ManagemenT vof.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

Bewaartermijn

Van Driel VvE Management vof bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Van Driel VvE Management vof heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 01 augustus 2019

01 augustus 2019