logo
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13

Mandeligheid is een vorm van eigendom en is alsvolgt in de wet beschreven:

“Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.” (BW boek 5 art. 60)

Het meest simpele voorbeeld van mandeligheid is een erfscheiding (bijv. een schutting of haag) die tussen 2 tuinen van woningen staat. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat een terrein met bijvoorbeeld groen, water en/of parkeerplaatsen in mandeligheid is uitgegeven en dat de bewoners van woningen die aan dit terrein zijn gelegen mede-eigenaar zijn van dit terrein. In veel nieuwbouwwijken kiezen gemeenten en projectontwikkelaars ervoor om grond in mandeligheid uit te geven.

Van Driel VvE ManagemenT staat u graag terzijde met haar specialisme en deskundigheid!

 

© Van Driel VvE ManagemenT - VvE Beheer - Profiteer van meer dan een kwart eeuw kennis en ervaring

VvE Beheer Haaglanden en omgeving LinkedIn Facebook emailwebsite disclaimer VvE Beheer Den Haag en omgeving